ORGEL in GENK

Sint-Martinuskerk

 

 

Het orgel in de Sint-Martinuskerk van Genk-centrum werd in 2010 gebouwd door de firma Schumacher. Het werk van de Keulse orgelbouwer Ludwig König (1717-1789) diende als rechtstreekse inspiratiebron. König gold in zijn tijd als de belangrijkste orgelmaker in het noordelijke stroomgebied van de Rijn. Bij het ontwerp van de orgelkast werd getracht om de esthetiek en maatverhoudingen van König-orgels te vertalen naar de eigen tijd.